Rondreis Azie
Rondreis Azie
Rondreis Azie

Vertrouwd op reis

We vinden het belangrijk dat je met een goed gevoel op reis gaat.

Daarom is NativeTravel aangesloten bij de SGR en het Calamiteitenfonds.

De SGR zorgt er voor dat je je reisgeld terug krijgt als wij door financieel onvermogen je reis niet zouden kunnen uitvoeren.

Het Calamiteitenfonds staat garant dat je (een deel van) de reissom terugkrijgt als wij je reis door een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren.

Voor meer info over de SGR klik hier
Voor het Calamiteitenfonds klik hier

Rondreizen Nepal met NativeTravel

Reizen Laos  Strandverlenging Thailand met NativeTravel  Rondreizen en familiereizen Vietnam met NativeTravel

 

 

 

 

 


Stichting Garantiefonds Reisgelden

NativeTravel, ingeschreven bij de KVK onder nummer 01146151, is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. U kunt de garantieregeling hier lezen: www.sgr.nl/garantieregeling.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

NativeTravel, ingeschreven bij de KVK onder nummer 01146151, is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Login